Dogoterapia

Jest to metoda wspomagająca rehabilitację, z udziałem zwierząt. Realizujemy tu między innymi poprawę sprawności ruchowej, cele psychiczne, edukacyjne i motywacyjne. Rozumiana jako terapia, czy jej wspomaganie – dogoterapia wspiera działania lekarzy, terapeutów i rehabilitantów dążące do poprawy stanu zdrowia w przypadku konkretnych schorzeń. Pomaga ćwiczyć i rozwijać umiejętności potrzebne do przywrócenia sprawności, rozwija spostrzegawczość, kształtuje umiejętności, zwiększa skupienie uwagi, uczy samodzielności. Czynnik emocjonalny, który towarzyszy takim zajęciom jest niezwykle istotnym elementem dogoterapii i to on właśnie w dużej mierze decyduje o skuteczności działań, jak i o popularności tej metody.

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

 1. Poprawa motoryki dużej

Proponowane przykładowe ćwiczenia

 • wykonywanie ćwiczeń takich jak: stanie, wstawanie, siadanie przy zwierzęciu, chodzenie dokoła
 • naśladowanie sposobu poruszania się psa (chodzenia, leżenie, siadanie, czołganie się)
 • prowadzenie psa na smyczy po dowolnym torze
 • chodzenie z omijaniem przeszkód, po wyznaczonym torze za psem, z psem prowadzonym na smyczy
 • rzucanie piłki w dowolne miejsce, do celu
 • rzucanie piłki do psa
 • wyszukiwanie przez psa smakołyków ukrytych przez człowieka
 • doskonalenie zdolności utrzymania równowagi
 • Poprawa motoryki motoryki małej (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo- ruchowa, manipulacja)

Proponowane przykładowe ćwiczenia

 • zapinanie smyczy
 • głaskanie psa
 • czesanie psa
 • dotykanie psa- dłonią lub palcami w różnej konfiguracji
 • chwytanie karmy/smaczków palcami,  karmienie psa z otwartej dłoni
 • otwieranie, zamykanie, wyjmowanie karmy dla psa z pudełek, z torebek o różnej wielkości
 • malowanie, rysowanie, kolorowanie postaci psa
 • rzucanie psu zabawek do umówionego pojemnika
 • ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi

SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA

 • zwiększenie intensywności komunikacji werbalnej
 • ćwiczenia oddechowe
 • wołanie psa, naśladowanie głosu psa
 • doskonalenie zdolności relaksacyjnych,
 • zwiększanie poczucia własnej wartości,
 • zwiększanie samodzielności

Ćwiczenia: sprzątanie zabawek, sprzątanie po psie, samodzielne ubieranie się- próby na psie wkładanie skarpetek, wiązanie apaszki

 • zmniejszanie napięcia , stresu,
 • ograniczanie poczucia osamotnienia,

CELE EDUKACYJNE:

 • poprawę pamięci krótkotrwałej i długotrwałej (zapamiętywanie piosenek, wierszyków, historyjek o piesku, imion psów)
 • zaznajomienie z takimi pojęciami jak: kolor , wielkość, kształt itp. (opisywanie obrazków z różnymi zwierzętami, wskazywanie obrazków)
 • zwiększenie zasobu słów – opowiadamy o psie, czytanie
 • próby łączenia obrazków w logiczną całość
 • gry i zabawy logiczne

CELE MOTYWACYJNE

 • zwiększenie chęci uczestniczenia w zajęciach;
 • polepszenie stosunku pacjent – rodzina- dziecko – terapeuta- dziecko;
 • zwiększenie ochoty do ćwiczeń .

Zakres tematyczny dogoterapii obejmuje :

 • kontakt bezpośredni z psem,
 • obserwowanie psa
 • prowadzenie psa na smyczy
 • zabiegi pielęgnacyjne
 • zabawę z psem
 • omawianie budowy psa

Program dogoterapii i środki dydaktyczne (karma, miski, kolorowanki, ilość psów biorących udział w zajęciach, akcesoria do wykonywania czynności przy psie, gry i zabawki) będą każdorazowo dostosowane do możliwości pacjenta i bazy dydaktycznej placówki, w której prowadzone są zajęcia.

Formy pracy – zajęcia indywidualne i grupowe

Serdecznie zapraszamy !

Prosimy o wsparcie mBank S.A. nr konta 59 1140 1140 0000 3868 1400 1001 na przelewie prosimy o dopisek „dogoterapia”