Pomoc zwierzętom dzikim

Zwierzęta dzikie i wolno żyjące mogą mieć zupełnie inne potrzeby niż zwierzęta towarzyszące nam w codziennym życiu jak pies, koń, czy kot. Aby faktycznie im pomóc, a nie zaszkodzić, opiekę nad dzikim zwierzęciem należy powierzyć osobom bądź instytucjom, które posiadają wiedzę i doświadczenie w tej materii oraz są za nią odpowiedzialne z mocy prawa.

Pomoc dla kotów – zajrzyj tutaj

Jeśli znajdziemy zwierzę, które potrzebuje naszej pomocy, należy zawiadomić o tym odpowiednie służby. Instytucją pierwszego kontaktu” jest gmina. Przedstawiciele gminy (np. instytucje, podmioty, z którymi gmina ma zawarte porozumienia) są odpowiedzialni za interwencje oraz transport zwierząt do ośrodków rehabilitacji (jeśli zachodzi taka potrzeba).

Do czasu przyjazdu osób interweniujących, naszym zadaniem jest –  w zależności od gatunku oraz możliwości – zabezpieczenie zwierzęcia, tak by nie stała się mu kolejna krzywda. Wskazane jest również, aby pozostać na miejscu do czasu przyjazdu osób, które udzielą pomocy zwierzętom.

W każdym województwie znajdują się ośrodki rehabilitacji zwierząt, do których można zgłosić się o pomoc. Pełna lista ośrodków znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska *

*materiały opracowano na podstawie Informacji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

pomoc zwierzętom

© rawpixel, 123RF Free Images